@G. González Sojo

 

 

 

 

 

Welkom

Ana del Barrio Training & Consulting ondersteunt mensen en organisaties die de kracht en complexiteit van diversiteit als een uitdaging zien. En die diversiteit optimaal willen benutten.

Wij stimuleren professionele groei en wij richten ons op het creëren van voorwaarden in organisaties, die de samenwerking en verbinding tussen mensen bevorderen. Wij werken vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid, een werkwijze die recht doet aan de kwaliteiten, achtergrond en aspiraties van alle medewerkers.

Sinds 1996 ontwikkelen en verzorgen wij trainingen, coaching, praktijkonderzoekprojecten en publicaties rondom het Jonge Kind (opvang en onderwijs) en de internationale samenwerking. Onze doelgroepen zijn staf en management, kwaliteit- en beleidsadviseurs, docenten en studenten van hbo- en mbo-opleidingen.

Nieuw in 2022:

19.09.22 International Online Conference (diversity)

24.10.22 International Online Conference (critical thinking)

13.06.22 International Online Conference Equity and Social Identities in Practice in ECEC


Kaartenset Wij zijn samen verschillend (2021)
Download hier de kaartenset

Ana del Barrio Saiz en Anke van Keulen

Over diversiteit en verbinding in kinderopvang en onderwijs

Ana del Barrio Training & Consulting mail@anadelbarrio.nl